Klorering av vann

Klorering av vann - I Norge er det vanlig å bruke klor for å desinfisere drikkevann. Klorgass (Cl2) disproporsjonerer til klorid (Cl-) og hypokloritt (OCl-). Hypokloritt virker oksiderende. Klorforbindelser kan sammen med humusstoffer danne giftige og kreftfremkallende stoffer. Imidertid er en protozoo Cryptosporidium parvum meget tolerant mot klor og overlever klorering sammen med den klortolerante protozooen Giardia lamblia. Cryptosporidium kan forårsake alvorlig tarminfeksjon kalt cryptosporidiose. Modne protozoocellene (trofozoiter, gr. trophe - ernære; zoon - dyr) fra Giardia lager cyster som spirer i tarmen og gir tarmsykdommen giardiasis.

Publisert 4. feb. 2011 10:29