Klorid

Klorid (gr. chlorine - lysegrønn) - Tas opp av røttene som kloridion (Cl-) et anion. Klorid trengs i fotosyntesen sammen med mangan i oksidasjonen av vann og utskillelse av oksygen. Klorid er et viktig motion som sikrer elektrisk nøytralitet i planten. Det blir sjelden mangel på klorid og ionet er lett flyttbart innen planten.

Plantene tar opp klor i form av klorid (Cl-). Klorid virker som motion for kationer, danner lettløselige salter, og noen enzymer trenger klorid for å kunne fungere optimalt. Klorid deltar i vannspaltingen i  fotosystem II i fotosyntesen. Klorid inngår relativt sjelden i naturlige organiske forbindelser hos landplanter, men det finnes klorindolauxiner. Klorid deltar i celledeling i skudd og røtter. Det er sjelden kloridmangel under naturlige forhold. De fleste planter absorberer mer klorid enn det som er nødvendig for optimal vekst. Toksiske virkninger av natriumklorid kan komme fra saltsprutpåvirkning fra hav, eller ved vintersalting av veier. 

    I alger og planter som vokser i havet forekommer det organiske forbindelser som inneholder halogener som bromid, klorid og jodid. Hos pattedyr finnes jodid i hormonet thyroxin. Antropogene organiske klorforbindelser er stabile, ofte giftige og skaper miljøproblemer. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 18. mars 2019 15:27