Kloroplastbevegelse

Kloroplastene i et blad kan endre posisjon i de fotosyntetiserende cellene i bladet avhengig av lysforholdene. Ved lite og svakt lys blir kloroplastene plassert parallelt med bladoverflaten. Ved for mye lys blir kloroplastene flyttet langs sideveggene for å hindre fotoskade. I mørke ligger kloroplastene i bunnen av cellene.

Motorproteiner og cytoskjelett deltar i kloroplastbevegelsen

Kloroplastbevegelse skjer ved festing til  kinesin-lignende motorproteiner som beveger seg langs bunter med aktin. Motorproteiner har en atskilt hals- og hoderegion. Det globulære hode binder seg reversibelt til cytoskjelettet med hjelp av ATP viai ATPase. Halsregionen skifter vinkel ved hydrolysen av ATP. Den globulære halen bindes til cargo som skal fraktes.

Kloroplastene blir flyttet i cellene via cytoskjelettet. Profilin, G-aktin og proteinet CHUP1 (kloroplastuavhengig posisjon 1) bidrar til subenheter til F-aktin. Fototropin er fotoreseptor i kloroplastbevegelsen. Fototropin blir autofosforylert og fosforylert fototropin fosforylerer proteinet BLUS1 (blåttlyssignal 1). 14-3-3 protein og protein fosfatase deltar også.

Publisert 18. feb. 2015 09:57 - Sist endret 10. mars 2015 08:25