Km

Km - En parameter som bestemmer affiniteten som et enzym har til substrat(ene) og er lik den substratkonsentrasjonen som gir halvparten av maksimal reaksjonshastighet til enzymet. Kalles også Michaelis konstanten.

Publisert 4. feb. 2011 10:29