Knopp

Knopp - Veggetativ knopp inneholder meristem og bladanlegg vanligvis omgitt og beskyttet av knoppskjell. Reproduktiv knopp inneholder anlegg for dannelse av en blomst. Kimknopp (plumula) er knoppen på en frøplante. Apikalknopp er knoppen i spissen av et vegetativt skudd. Sideknopp (lateralknopp) er en knopp som finnes på siden av et skudd, vanligvis i et bladhjørne, og kan utvikle seg til sideskudd. Sideknopper dannes i axilen (vinkelen mellom bladstilk og stengel) og kalles også akselknopp. Knopper som dannes på andre planteorganer enn en stengel, f.eks. rot eller blad, kalles adventivknopper. Vinterknopper er knopper som overvintrer og kan inneholde isolerende materiale som beskytter bladanleggene (bladprimordiene) mot lav temperatur. Størrelsen av vinterknoppen påvirkes av temperatur. Noen vinterknopper er om våren dekket av et klebrig materiale f.eks. hestekastanje.

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 4. feb. 2011 10:30