Koblete gener

Koblete gener - Gener som arves sammen fordi de er plassert på samme kromosom.

Publisert 4. feb. 2011 10:30