Kodende region

Kodende region - Et stykke av DNA som koder for en aminosyresekvens i et protein. Den kodende region er forskjellig fra en reguleringsregion og ikke-transkriberte og ikke-translaterte områder av genet som introns og "spacere".

Publisert 4. feb. 2011 10:30