Koenocytisk

Koenocytisk (gr. koinos - felles; cyto - som omhandler cellen) - Coenocytisk. Mange kjerner i en celle uten atskillelse av cellevegger.

Publisert 4. feb. 2011 10:30