Kohesjonsteori

Kohesjonsteori - Teori som forklarer hvordan vann kommer opp i planter og trær ved en kombinasjon av kohesjon mellom vannmolekylene, adhesjon mellom vannmolekylene og veggen i vedvevet (xylemet) og tensjon i vannet forårsaket av transpirasjon fra bladene. Vannet følger en sammenhengende gradient i vannpotensial fra høyt potensial i jorda til sterkt negativt vannpotensial i ikke vannmettet luft omkring og utenfor planten.

Publisert 4. feb. 2011 10:30