Kolbe

Kolbe - Blomsterstand med enhetsblomster tett samlet på en oppsvulmet hovedakse. På siden av kolben kan det sitte et hylsterblad.

Publisert 4. feb. 2011 10:30