Kollisjonsteori

Kollisjonsteori - Teori som kan forklare kjemisk reaksjonskinetikk basert kollisjoner mellom molekyler. En annen forklaringsmodell er basert på transisjonsstadier i en reaksjon. Tidsaksen for hvordan reaksjonen skrider frem kan plottes mot fri energi. Man ser da bort fra kollisjoner og ser bare på energinivåene til reaktantene på grunnivå, transisjonsstadium og intermediatstadium og den termodynamiske likevekten mellom disse stadiene. I transisjonsstadiet skapes og brytes kjemiske bindinger mellom reaktantene.

Publisert 4. feb. 2011 10:30