Kompetente celler

Kompetente celler - Celler, vanligvis bakterier, som er behandlet kunstig slik at de kan ta opp nakent ekstracellulært DNA. Dette kan gjøres f.eks. ved kjemisk transformasjon eller elektroporering. Bakterier kan også ha naturlig kompetanse dvs. på naturlig vis ta opp fremmed DNA og innleire dette i sitt eget genom ved rekombinasjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:30