Kompetitiv hemmer

Kompetitiv hemmer - En kjemisk forbindelse som har struktur som ligner på det naturlige substrat for et enzym og derved bindes til det aktive setet på et enzym og hemmer enzymaktiviteten.

Publisert 4. feb. 2011 10:30