Komplementasjon

Komplementasjon - Samvirkning i en diploid organisme mellom to alleler fra samme cistron som gir en fenotyp som er lik, men ikke identisk med villtype (inter-allel, inter-cistron). Inter cistron komplementasjon er effekten av to homologe kromosomer av hver mutant som er defekte, men i forskjellige cistroner, og når de bringes sammen i den diploid organisme eller heterokaryon erstatter de hverandres mangler og gir en fenotyp som er svært lik eller identisk med villtypen.

Publisert 4. feb. 2011 10:30