Komplementering

Genetisk metode (komplementeringstest) hvor man har to recessive mutasjoner i samme celle eller i stammer av samme organisme, for å se om de påvirker samme genfunksjon dvs. om de er alleler i samme gen. Hvis fenotypen påvirkes er de alleler, men hvis fenotypen er en villtype er de ikke alleler. Komplementering skjer bare hvis mutasjonene er i forskjellige gener.

Publisert 19. mai 2015 07:49 - Sist endret 31. jan. 2018 11:12