Konformasjon

Konformasjon - Den presise tredimensjonale form til et makromolekyl som resultat av den romlige plasseringen av atomer i molekylet. Små endringer i konformasjonen til proteiner kan gi endring i katalytisk aktivitet. Konformasjonen til proteiner kan undersøkes med røntgenkrystallografi. Konformasjon er forskjellig fra konfigurasjon. Forandring i konfigurasjon krever brudd i en kovalent binding, mens en konfirmasjonsendring kan skje ved at et molekyl bare roterer omkring en enkelt binding.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 1. feb. 2021 13:49