Kontraktiv vakuole

Kontraktiv vakuole - Vakuole som pumper overskudd av vann ut av celler hos ferkvannsprotister.

Publisert 4. feb. 2011 10:30