Koordinasjonstall

Antall naboatomer som er festet til et sentralatom i et ion eller molekyl. Koordinajonstallet for metallionekomplekser angir antall atomer som er festet  til metallionet. Hvor mange ligander (funksjonelle grupper) som er festet til sentralatomet .

Begrepet koordinasjonstall ble introdusert av Alfred Werner. For hvert koordinasjonstall er det tilordnet en spesiell tredimensjonal geometri for plassering av atomene, for eksempel et kvadratisk plan, tetraeder eller oktaeder. Koordinasjonstall 3 (trigonalt plan eller pyramide). Koordinasjonstall 4 (tetraeder, kvadratisk plan). Koordinasjonstall 5 (Kvadratisk pyramie. Koordinasjonstall 6;(oktaeder, heksagonalt plan, trigonalt prisme). Koordinasjonstall 8 (dodekader, kube). Koordinasjonstallet kan variere fra 2 til 12. Koordinasjonstallet for metan (CH4) er 4. For eksempel det hydratiserte kobberionekomplekset [Cu(H2O)4]2+ har koordinasjonstall 4 siden kobberionet er bundet til fire oksygenatomer som inngår i de fire vannmolekylene (ligander).

Tilbake til hovedside

Publisert 28. juni 2018 12:37 - Sist endret 8. apr. 2021 10:56