Kopi-DNA

Kopi-DNA (cDNA)- Komplementær DNA. DNA kopiert fra mRNA ved hjelp av enzymet revers transkriptase (et enzym isolert fra virus). Se komplementær DNA.

Publisert 4. feb. 2011 10:31