Koropletkart

Koropletkart (gr. khora – område, region; plethos – mange) tematisk kart som anvender forskjeller og gradienter i farge eller gråtoner som gjennomsnittsmål for en en bestemt mengde av noe målbart, lokalisert til faste bestemte områder, for eksempel verdensdeler, regioner, stater, fylker, kommuner.

Eksempler på målbare data presentert i koropletkart populasjonstetthet, sykdomstilfeller, inntekt, biodiversitet, men alle måleverdier må være angitt i forhold til en referanse, for eksempel per arealenhet, per individ (per capita) eller lignende. Aggregerte gjennomsnittsdata data kan gi misvisende fremstilling og skjevhet via modifiserbare arealenhetsproblemer, hvor de statistiske data som ligger bak fargekombinasjonen kan bli manipulert av den som lager kartet. Innen økologi kan man heller ikke trekke konklusjoner fra enkeltindivider til populasjoner. For deciler kan man bruke 10 forskjellige farger.

 

Publisert 3. apr. 2017 11:02 - Sist endret 3. apr. 2017 11:02