Korridor

Korridor - Spredningsvei som tillater flytting av de fleste taxa fra en region til en annen.

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 4. feb. 2011 10:31