Koryneform

Koryneform (gr. koryne - klubbeformet) - Stav med en forykket ende. Brukt om Gram+ bakterier bl.a. Corynebacterium.

Publisert 4. feb. 2011 10:31