Kosmid

Kosmid - Cosmid. Kloningsvektor som brukes til å klone store DNA-fragementer.

Publisert 4. feb. 2011 10:31