Krom

Krom - Krom (Cr) er ikke et nødvendig grunnstoff for vekst av planter eller mikroorganismer. Finnes i oksidasjonstrinn 2 (II, divalent), 2 (III, trivalent og 6 (VI, heksavalent).

Det er litt omdiskutert om pattedyr trenger ørsmå mengder krom (Cr3+)  i metabolisme av glukose. Seksverdig krom (Cr6+) er sterkt oksiderende, giftig og karsinogen. Krom (Cr)  er et transisjonsmetall i gruppe 6 i periodesystemet, med atomnummer 24. Krom inngår i rustfritt stål. Kan bli polert blank.  Navnet krom (gr. chroma - farge) siden kromforbindelser kan gi mange fargete forbindelser. Avhengig av sur, nøytral eller basisk løsning gir de forskjellige oksidasjonstrinnene forskjellige farger. Treverdig (trivalent) krom er blågrønn (Cr(H2O)63+ og kromhydroksid (Cr(OH)3).. For seksverdige (heksavalente) salter av krom:   kromtridoksid (CrO3) er rød, dikromat (Cr2O72-) er oransje og kromat (CrO42-) er gul. Kromgul. Treverdig krom kan i en oksygenatmosfære og høy pH bli oksidert til giftig seksverdig krom. 

Krom kan utvinnes fra mineralet kromitt (FeCr2O4).  Betong kan inneholde giftig heksavalent krom. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 16. okt. 2020 17:49