LD50

LD50 - Letaldose 50. Dosen av et kjemisk stoff som dreper 50 % av populasjonen.

Publisert 4. feb. 2011 10:32