Lengdemåling

Måling av lengde gjøres med en lineal delt inn i målestreker for hver millimeter,  centimeter eller meter avhengig av størrelsen på objektet som måles. Avlesingen av lengden er avhengig av hvor godt man ser og hvor nøyaktig man er, samt enhver måling er beheftet med en usikkerhet.

SI-enheten for lengdemål

SI-enheten for lengde er meter (m) (gr. métron - mål, fr. métre). En meter er lengden lys beveger seg i vakuum i et tidsintervall lik 1/299792458-del av et sekund. Den er definert ut for en fast verdi av lyshastigheten i vakuum lik 299792458 meter per sekund (ms-1), hvor SI-enheten for sekund (s) er definert som den numeriske verdien av cesiumfrekvensen for et uforstyrret grunntilstand hyperfin transisjonsfrekvens for cesiumatomet cesium-133 lik 9192631770 hertz (Hz),  måleenhet s-1 (1/s).

Fra 1889-1960 var den internasjonale prototypen på en meter en fysisk meterstang laget av platina-iridium. 1 meter (m) = 100 centimeter (cm) = 10 desimeter (dm) = 1000 millimeter (mm) = 0.001 kilometer (km). 1 millimeter (mm) = 0.001 m = 10-3 m.  1 mikrometer (µm) = 0.000001 m= 10-6 m. 1 nanometer (nm)= 0.000000001 m = 10-9 m.

Skyvelær

Et skyvelær er en skyvemåler som har en hake og en skyvebar som kan flyttes inntil objektet som måles. Skyvelæret har en fast skala delt med streker for cm og mm, samt en bevegelig hjelpeskala (Noniusskala) med en nullstrek. Oppkalt etter det latinske navnet til den portugisiske matematikeren og astronomen Pedro Nunes (Petrus Nonius 1502-1578).

Nunes frimerke

Skalaen ble også oppdaget av matematikeren Pierre Vernier (1580-1637) og kalles også Vernier-skala. n-1 delstreker på hovedskalaen er delt inn i n deler på hjelpeskalaen. Det siste siffer får man når en målestrek på hjelpeskalaen står rett overfor eller faller sammen med en målestrek på hovedskalaen.

Katetometer

Katetometer (gr. kathetos – loddelinje; meton – målt) blir brukt til vertikal lengdemåling. Katetometeret ble i 1816 konstruert av den franske fysikeren og kjemikeren Pierre Louis Delong (1785-1938) og Alexis Thérèse Petit.Disse er også kjent for måling av varmekapasitet for forskjellige grunnstoffer. Består av en flyttbar kikkert som kan skyves med en mikrometerskrue langs en vertikal gradert søyle. Strekene på den vertikale søylen avleses med en nonius-skala.

Ved måling av lengder i et mikroskop kan man bruke et måleokular. Lengder kan også måles med en mikroskrue, en kikkert med libelle (vaterpass) for horisontal plassering eller med en laser.

Presis versus unøyaktig

Presis, upresis, nøyaktig og unøyaktig måling

Tilbake til hovedside

Publisert 27. feb. 2017 10:34 - Sist endret 22. nov. 2021 09:37