Lufttopp

Lufttopp - I gasskromatografering en topp som lages når små mengder luft injiseres i kolonnen.

Publisert 4. feb. 2011 10:34