Makroevolusjon

Makroevolusjon - Evolusjonære forandringer som skjer over lange tidsperioder og som involverer mange arvelige egenskaper. I motsetning til mikroevolusjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 4. feb. 2011 10:34