Maksimums-minimumstermometer

Sixs mimums-maksimumstemperatur ble konstruert av James Six i 1780 og måler nåværende, samt laveste og høyeste temperatur i en tidsperiode.

Består av et U-formet forseglet glassrør med to atskilte temperaturskalaer for miminmum, og maksimumstemperatur, og i hver ende av glassrøret er det en lukket beholder. På minimumssiden til venstre inneholder beholderen alkohol som ved termisk utvidelse øker eller  sammentrekning minker i volum avhengig av temperaturen. På maksimumsiden til høyre er det tilnærmet vakuum eller alkohol ved lavt trykk. I bunnen av det U-formete røret er det kvikksølv som blir skjøvet fram eller tilbake avhengig av utvidelsen eller sammentrekning av alkohol. På minimumssiden blir utvidelsen av kvikksølvet begrenset av alkoholbeholderen. På toppen av kvikksølvsøylen er det på hver side en liten stålbit som kan gli fram eller tilbake, og kan flyttes med en magnet. Den nåværende temperaturen skal være den samme på begge temperaturskalaene. Det kan skje brudd i kvikksølvsøylen, men den kan man skjøte sammen igjen ved bruk av sentrifugalkraft.

Kvikksølv er et meget skadelig flyktig grunnstoff, hvor det er et strengt regelverk for bruk og avfallsbehandling. Metylert organisk kvikksølv og økende kvikksølvinnhold i fisk representerer et betydelig samfunns- og helseproblem. Kvikksølv blir også brukt i gruveindustri i utvinning av gull. Siden metallisk kvikksølv er flyktig sprer det seg rundt hele jordkloden, og ingen slipper unna.

Minner om at også lysstoffrør inneholder kvikksølv, det samme gjelder sparepærer som er basert på lysstoffrørprinsippet. Eldre blodtrykksmålere inneholder kvikksølv, og blodtrykket er fremdeles gitt i millimeter kvikksølv, meget gammeldags. Diastolisk og systolisk blodtrykk burde ha vært målt og angitt i pascal (Pa).

 

Publisert 28. apr. 2015 07:13 - Sist endret 28. apr. 2015 07:14