Mallee

Mallee - Buskvegetasjon i Syd-Australia med stort innslag av Eucalyptus.

Publisert 4. feb. 2011 10:34