Margskjede

Margskjede - Betegnelse på den ytre sonen av marg hos planter hvis den ser forskjellig ut fra den indre.

Publisert 4. feb. 2011 10:35