Maternal effekt

Maternal effekt - Fenotypen til avkommet bestemmes delvis av fenotypen til moren i tillegg til hennes genotype.

Publisert 4. feb. 2011 10:35