Matorral

Matorral - Tørketålende sklerofyllbuskvegetasjon på den Iberiske halvøy og i Chile på områder med middelhavsklima.

Publisert 4. feb. 2011 10:35