Mengdelære

Læren om mengder.

Mengder 1

Betinget sannsynlighet

Betinget sannsynlighet

Betinget sannsynlighet P(A|B) vil si: gitt sannsynligheten (P) for utfallet B, hva er sannsynligheten for utfallet A ? AB er snittet av mengdene A og B. A er her en delmengde av mengden B. Sannsynlighet er gunstig utfall/mulig utfall, hvor gunstig utfall her er lik A, og mulig utfall er lik B.

Publisert 31. jan. 2017 15:14 - Sist endret 31. jan. 2017 16:05