Mesokotyle

Mesokotyle (gr. mesos - i midten; kotyle - liten knopp) - Stengeldel mellom skutellum og koleoptile hos gress. Mesokotylen strekker seg og blir lang hvis planten vokser i mørke. Lys hemmer strekning av mesokotylen via fytokromsystemet.

Publisert 4. feb. 2011 10:35