Microbody

Microbody - Engelsk betegnelse på submikroskopiske organeller som peroksisomer og glyoksysomer. Mikrolegemer.

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 4. feb. 2011 10:36