Mikrobiell gruve

Mikrobiell gruve - Jern(III)sulfid følger ofte kobbersulfid i gruver. Mikrobiell utlekking er spesielt fordelaktig i kobbergruper siden kobbersulfat som lages ved oksidasjon er meget vannløselig. Utlekkingsprosessen kan gjøres av mikroorganismer i følgende reaksjon:

Utlekkingsprosess

Cu isoleres ved sedimentasjon, løsningsmidler eller elektrodialyse. Svoveloksiderende bakterier omdanner elementært svovel til svovelsyre som hjelper til med utlekking

Svoveloksiderende bakterier

Ukontrollert mikrobiell utlekking av gamle gruver kan gi miljøproblemer.

Publisert 4. feb. 2011 10:36