Molekyl

Molekyl (l. moliculus - liten masse) - Samling av to eller flere atomer som holdes sammen med kjemisk binding. En molekylformel angir antallet av de forskjellige atomene. Molekyler kan forekomme i fast form (solidus (s)), i væskeform (liquidus (l)) eller i gassform (g). Molekyler (og atomer) har forskjellige energinivåer. Grunntilstanden kalles det laveste energinivået og høyere energinivåer kalles eksiterte tilstander.

Publisert 4. feb. 2011 10:36