Molekyl

Molekyl (l. moliculus - liten masse) - Samling av to eller flere atomer som holdes sammen med kjemisk binding, vanligvis kovalent binding hvor atomene deler elektronpar.  Et molekyl har ikke elektriske ladninger og er således forskjellig fra et ion. En molekylformel angir antallet av de forskjellige atomene. Molekyler kan forekomme i fast form (solidus (s)), i væskeform (liquidus (l)) eller i gassform (g).

Molekyler (og atomer) har forskjellige energinivåer. Grunntilstanden kalles det laveste energinivået og høyere energinivåer kalles eksiterte tilstander med eksiterte elektroner

I molekylmodeller hvor atomene er angitt som kuler med farger bundet sammen blir vanligvis  karbon (svart), hydrogen (hvit), oksygen (rød), nitrogen (blå) og svovel (gul).

W¨hler frimerke

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 23. des. 2020 11:13