Monokotyledon

Monokotyledon (gr. monos - en; kotyledon - kopp) - Enfrøbladet plante. Plante med ett frøbald (kotyledon). I motsetning til en dikotyledon som har to frøblad.

Publisert 4. feb. 2011 10:37