Monosomi

Monosomi (gr. monos - alene; soma - kropp) - Unormal kromosomsammensetning ved at et av kromosomene i diploide celler mangler. En form for aneuploidi

Aneuploid vil si å ha et ekstra kromosom eller et kromosom for lite. For en diploid art så vil monosomi gi 2n-1 kromosomer. Monosomi hos polyploider gir liten eller ingen effekt på fenotypen. Fra mais (Zea mays)  kjenner man til monosomi for r-x1-mutasjonen.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 15. apr. 2015 09:05