Morfogenese

Morfogenese (gr. morphe - form; genesis - tilblivelse, opprinnelse) - Formdannelse. Utvikling av form. Dannelse av den arktitektoniske konstruksjonen (formen) av en organisme. Dannelse av form i vev og organer.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 4. feb. 2011 10:37