Mutagen

Mutagen (l. mutare - å forandre; gr. genaio - å produsere)- Et stoff som induserer forandring i DNA og forårsaker mutasjon. Omfatter stoffer og prosesser som skader DNA ved å forandre en eller flere av basene i DNA, eller lager brudd i DNA tråden.

Siden DNA er negativt ladet vil elektrofile stoffer, vanligvis med karbongrupper, bindes til dem som alkylgrupper i alkyleringsprosess. F.eks. vil etylmetansulfonat (EMS) overføre en etylgruppe til DNA og virker som et kunstig mutagen. EMS gir en permanent mutasjon G-C til A-T. EMS blir brukt til å lage mutasjoner i planter. Mutasjoner kan også skje ved at flate molekyler danner kryssbindinger inne i DNA-heliksen (interkalering). Ultrafiolett stråling kan gi thymindimerer og cyklobutanringer i DNA (syklobutanpyrimidindimer og pyrimidin(6-4)pyrimidinondimer). Gamma- og røntgenstråling gir mutasjon ved at det dannes ioniserte molekyler og radikaler som kan reagere med DNA. Mutasjoner som ikke har noen tilsynelatende effekt på fenotypen eller genprodukter kalles stille mutasjoner.

Publisert 4. feb. 2011 10:37 - Sist endret 19. mai 2015 08:09