Nativ

Nativ (l. natus - født) - Naturlig tilstand.

Publisert 4. feb. 2011 10:37