Nellikfamilien

Nellikfamilien (Caryophyllaceae) i nellikordenen (Caryophyllales), klad eudikote, vanligvis ettårige, tårige eller flerårige urter med motsatt stilte, hele og enkle blad (>2600 arter og >80 slekter).

Blomster enkeltvis eller gaffelkvast (sammensatt kvast). Radiærsymmetriske undersittende 5-tallsblomster med fargete kronblad og insektpollinering, 5 pollenblad i en krans eller 10 i to kranser (B5 K5 S5+5 F(5). Kan ha 4 pollenblad Enrommet, eller tre til femrommet synkarp fruktknute dannet fra to til fem fruktblad. Frukten er vanligvis en kapsel med mange frø, åpnes med tenner. Frukten kan også være en kapsel med ett frø, eller en nøtt. Underfamilien Alsinoideae har fri begerblad og ikke øreblad (stipuler) e.g. arve og tanngras. Underfamilien Silenoideae har sammenvokst beger (sambladet) og ikke øreblad e.g. nellik, hanekam, smelle. Underfamilien Paronychioideae med saftylte øreblad og med sammenvokste eller frie kronblad. Nellik (Dianthus) er en slekt med mange arter (>300), og med mange kultivarer ofte med rosa farge brukt som hageplante og i blomsterbuketter (Dianthus caryophyllus, Dianthus chinensis).

Hagenellik

Hagenellik (Dianthus caryophyllus) finnes i en rekke kultivarer. 

Nellik inneholder en rekke duftstoffer (benzenoider, isoprenoider, fenylpropanoider, fettsyrederivater, terpenalkoholer og nitrogenforbindelser) som lokker til seg pollinerende insekter, og kan anvendes innen kjemosystematikk og fylogeni. Eksempler: nonanal, oktanal, dekanal, benzaldehyd, metylbenzoat, limonen, metyleugenol, asaron, beta-karyophyllen (et bisyklisk seskiterpen med en syklobutanring), beta-ocimen. Nattåpne blomster e.g. smeller (Silene) har duftmønster som lokker til seg nattsvermere og møll. Nellikfamilien er en søstergruppe til amarantfamilien (Amaranthaceae).

Slekter: Brokkurt (Herniaria); hanekam (Lychnis); knavel eller tanngras (Scleranthus); klinte (Agrostemma); linbendel (Spergula); maurarve (Moehringia); nellik (Dianthus); saltbendel (Spergularia); sandarve (Arenaria); slør (Gypsophila); smelle (Silene); småarve (Sagina); småsmelle (Atocion); sprøarve (Myosoton); stjerneblom (Stellaria); storarve (Cerastium); strandarve (Honckenya); såpeurt (Saponaria);  tjæreblom (Viscaria); tuearve (Minuartia).

Tilbake til hovedside

Publisert 10. aug. 2020 06:36 - Sist endret 13. okt. 2020 19:26