Næringsutnyttelseseffektivitet

Næringsutnyttelseseffektiviteten (NUE) angir hvor effektivt mineralnæringen utnyttes i plantene , hvor mye høstbart materiale man får igjen i forhold til næringsstilførselen.

For eksempel kan 10-50% av nitrogentilførselen via gjødselen finnes igjen i avlingen, hvor N-forbruket er 10-50 g N per kg høstet avling.  Høsting av biomasse fjerner næringskapital og må erstattes med gjødsel (mineralgjødsel (kunstgjødsel), kompost, husdyrgjødsel eller kombinasjon av disse).

Rotsystemet gir store overflater med maksimal kontakt mellom plante og jord.  Næringsopptaket av uorganiske mineraler og organiske stoffer for eksempel aminosyrer skjer via transportproteiner i plasmamembranen. Uorganiske mineraler kan bli refordelt i planten ved intern forflytning av næring til de delene som har størst vekstbehov

Publisert 31. jan. 2018 14:26 - Sist endret 31. jan. 2018 14:26