Neritisk sone

Neritisk sone (gr. nerites - en musling) - Grunt kystvann. Motsatt av oseanisk vann.

Publisert 4. feb. 2011 10:38