Newtons lover

Newtons lover - 1. lov: Et legeme forblir i ro inntil det påvirkes av en kraft.

2. lov: Kraft er lik masse ganger aksellerasjon. F= m x a hvor F er kraft, m er masse og a er aksellerasjon.

3. lov: Kreftene mellom to gjenstander som påvirker hverandre er i par er like store og motsatt rettet.

Publisert 4. feb. 2011 10:38