Nitrifiserende bakterier

Nitrifiserende bakterier - Aerobe kjemolitotrofe bakterier som kan bruke redusert uorganisk nitrogen som elektronkilde og bikarbonat som karbonkilde. Utfører nitrifikasjon i jord og havvann (oksidasjon av ammonium til nitrat).

Nitrifiserende bakterier omfatter ammoniumoksiderende bakterier (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus, Nitrosovibrio) og

nitrittoksiderende bakterier (Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira). Nitrobacter kan vokse kjemoorganotroft med med acetat eller pyruvat som karbonkilde og elektronkilde.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 10. feb. 2020 09:07