Nøtt

Nøtt (gr. nux - nøtt) - Frukt hvor perikarpen er hard og vedaktig og ikke åpner seg. Den modne frukten inneholder oftest ett frø. Hasselnøtt har en hams rundt nøttene. Beholderen som sitter på toppen tett inntil eikenøtten kalles kupula (l. cupula - liten bøtte). Hos alm har nøtten en papirtynn vinge.

Hasselnøtt Corylus avellana

Hasselnøtt (Corylus avellana L.)

Eikenøtt (Quercus sp.)

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 20. feb. 2014 12:50