Nonsens kodon

Nonsens kodon (l. nonsens - meningsløs) - Et kodon som ikke koder for noen aminosyre.

Publisert 4. feb. 2011 10:38